🌱 FRI FRAGT +500,- I DK 🌱

Refund policy

DK: (English below)

Returnering:

Der gives 14 dages fuld returret på produkter købt online hos LEERBAEK.

Den 14 dages periode regnes fra den dag, du modtager ordren.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse.

Fortrydelse skal meddeles til os senest 14 efter købet og senest 14 dage efter du har fortrudt købet, skal du returnere forsendelsen.

Varens salgsværdi må ikke forringes og hvis varen bliver beskadiget eller forringet under forsendelsen og det skyldes manglende eller mangelfuld indpakning, mister du fortrydelsesretten. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. Det vil sige, at hvis varen bortkommer eller beskadiges under returneringen, er det dig, der bærer ansvaret, husk at gemme kvitteringen for forsendelsen. 

Meddelelse om fortrydelsesrets-ønske skal gives pr. mail på info@leerbaek.dk.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte at modtage varen.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Hvis du fortryder dit køb, får du varens pris refunderet. Beløbet bliver overført til det kort, du har betalt med.

I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Reklamation: 

Hvis din vare lider af en mangel, har du som forbruger 2 års reklamationsret, hvilket betyder at du enten kan få varen repareret, ombyttet eller pengene tilbage afhængig af den konkrete situation. 

Reklamationsretten dækker ikke når fejl og skader opstår på baggrund af forkert installation, brug eller almindeligt slid. 

Der skal ske reklamation hurtigst muligt efter, at du har konstateret fejlen/manglen. Kontakt os altid på Infor@leerbaek.dk hvis du oplever fejl, mangler eller andet. 

Forsendelsen af varen skal ske som beskrevet under returnering. 

Vi henviser i øvrigt til Købelovens regler angående forbrugerkøb.  

 

ENG:

Return:

A full return of 14 days is provided on products purchased online at LEERBAEK.

The 14 day period is counted from the day you receive the order.

You must pay the direct costs for the return of the goods.

Cancellation must be notified to us no later than 14 after the purchase and within 14 days after you have regretted the purchase, you must return the shipment.

The value of the product must not be impaired and if the product is damaged or damaged during shipping and due to missing or incomplete wrapping, you will lose your right of withdrawal. You are liable only for any deterioration of the value of the item due to handling other than what is necessary to determine the nature, characteristics and manner of the item.

If the product is tested beyond what is described above, we consider the one used, which means that, in the case of withdrawal of the purchase, only a portion or none of the purchase amount will be returned, depending on the merchant's commercial value.

You bear the risk of the item from the time of delivery. That is, if the product is lost or damaged during the return, it is your responsibility.

Notification of withdrawal request will be given per. mail at info@leerbaek.dk.

You can not regret simply by refusing to receive the item.

We do not receive packages without shipment or packages sent per. COD.

If you regret your purchase, you get the price of the product refunded. The amount will be transferred to the card you have paid.

In the case of a depreciation you are liable for, this purchase amount will be deducted.

Compliants:

Complaints can be made in accordance with the rules established by the Danish Sale of Goods Act. This means that you can make a complaint of defects and faults in the product, which has occurred within 24 months after the purchase. This means that you can either get it switched to a new, repaired or your money back, this will depend on the situation. 

This does, however, not apply to defects, damages or wear caused by misuse, lacking maintenance or ordinary wear and tear. 

If you have a complaint, always contact us at Info@leerbaek.dk, so we can find a solution. If you want to complain, this must be done as soon as possible after the defect or fault is established. 

The item must be shipped as described above at returns. Remember to save the shipping receipt. 

Furthermore we refer to the danish Sales of Good Act (købeloven).